Code of Conduct


Despec´s Code of Conduct utgör grunden för vår företagsetik. Den vägleder oss i samtliga våra kommersiella aktiviteter och dagliga interaktioner. Vår Code of Conduct innehåller grundläggande regler inom tre huvudämnen: Allmän affärsetik, Mänskliga rättigheter & arbetsnormer och Miljö.

Vi uppmuntrar alla anställda och affärspartners att kontrollera vår Code of Conduct för efterlevnad och att uppmärksamma oss på eventuella brott mot reglerna.