Miljö och hållbarhet


Som ledande nordisk distributör av IT-tillbehör och kontorsprodukter har vi på Despec ett fokus på 5 stora produktkategorier;
Skrivarförbrukning & papper, IT produkter & tillbehör, Ergonomi & hälsa, Skrivare & skannrar och Kontorsmaskiner & kontorsprodukter.

Vi vill erbjuda våra kunder produkter med ett hållbart miljötänk som ska svara på deras förväntningar om oss som samarbetspartner. På Despec strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att erbjuda hållbara alternativ inom produktsortiment och transport, optimera resursanvändning, återvinna och minska avfall. Despec arbetar för att utveckla verksamheten så att den tillgodoser kundernas behov på ett mer hållbart sätt.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och vi strävar efter att ständigt förbättra och kontinuerligt utvärdera vårt hållbarhets- och miljöarbete.

 

 

 


  


 

Vår miljöpolicy
Vi strävar efter en hållbar utveckling

Miljöarbetet på Despec ska bidra till att öka vår medvetenhet kring vilken påverkan vi har samt skydda miljön och förebygga föroreningar. Miljöarbetet utvärderas kontinuerligt och ska ständigt förbättras samt förmedlas till medarbetare. Despec följer all gällande miljölagstiftning, direktiv och förordningar som företaget berörs av.

Läs mer 


  
 


  
Vår Hållbarhetspolicy
Vi vill bidra till en mer hållbar framtid

På Despec strävar vi efter en hållbar utveckling, där hänsyn till både vår miljömässiga och sociala påverkan är en förutsättning för långsiktig ekonomisk tillväxt. Hållbarhetsarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets verksamhet som ständigt ska förbättras och kontinuerligt utvärderas.

Läs mer