Vision, Mission & Värderingar



Dedikerade Specialister är...

 


ENGAGERADE
- Vi är engagerade och dedikerade

 

Verksamhetskulturen i Despec baseras på dedikerade medarbetare. Service är ett naturligt element i vårt dagliga arbete. Vi sticker ut från mängden med vår vilja och vårt engagemang att överträffa våra samarbetspartners förväntningar.


DYNAMISKA
Vi är flexibla och proaktiva

 

Hos Despec är vi flexibla och agerar snabbt för att ligga i framkant. Vi driver vår egen utveckling framåt genom kontinuerliga investeringar, förbättringar och proaktivitet. Vi anpassar oss snabbt efter nya situationer och skapar nya möjligheter när behovet uppstår. Vårt dynamiska sätt att tänka och agera på skapar de bästa förutsättningarna för våra kunder att lyckas.


KUNNIGA
Vi är effektiva och skapar värde

 

Vår kunskap om marknaden och produkterna är överlägsen, och det är till fördel för våra kunder som kan ägna mer tid åt det som är viktigt för dem – att stärka deras egna kundrelationer och öka försäljningen.


PÅLITLIGA
Vi håller vad vi lovar och tar ansvar

 

Vi håller våra löften. Våra handlingar skapar tillit och trygghet. Hörnstenen i Despecs strategi om långsiktiga relationer, är att våra kunder kan känna sig trygga i att veta att vi tar ansvar.