Bli återförsäljare hos Despec

Ansökan om att bli återförsäljare hos Despec Sweden AB.

Kreditupplysning genomförs på alla ÅF-ansökningar. Upplysningskopia går ut till enskilda firmor.

Företagsinformation:
Fakturaadress:
Leveransadress:
Information om ekonomi:
Ytterligare information:
Kontaktperson, inköp:
Kontaktperson, finans:
Despec kan skicka bekräftelser via e-post. Vänligen ge oss icke-personliga e-postadresser:

Marknadsföringstillstånd

Despec Nordic Holding A/S och dotterbolag (Despec Danmark A/S, Despec Sweden AB, Despec Norge AS, Despec Finland OY, Despec Island m. fl.) får sända mig e-post (exempelvis e-mails, sms, mms) gällande verksamhetens produkter, kampanjer, tävlingar och marknadsföring, även via appar, sociala medier, internet och andra digitala kanaler.

Despec får insamla och använda data gällande mig och mina aktiviteter, samt samköra dylik data med andra upplysningar, som Despec redan har eller har fått från annat håll. Detta gäller även från exempelvis cookies (från Despecs hemsida) bl.a. i syfte att skapa en profil som kan rikta särskilda utskick till mig.

Despec får dela data gällande mig och mina aktiviteter internt i koncernen och med koncernens samarbetspartners och får använda den typer av information till att sända mig e-post, när det passar min profil.

Mina uppgifter kommer bli sparade i Despecs lokala verksamhet (Despec Denmark A/S, Despec Sweden AB etc.), som jag alltid kan kontakta om jag har vidare frågor gällande dem.

Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke via mail, telefon eller vår webshop, gäller även uppgifter som Despec delat med partners.

Kommer det framöver komma andra relevanta produkter, samarbetspartners eller sätt att kommunicera på, får Despec använda sig av detta godkännande för att informera mig om dessa och fråga mig om jag vill uppdatera mitt godkännande eller mina uppgifter.

Klicka här för att läsa mer om Despec´s personuppgiftshantering, om du önskar information om vilka personuppgifter vi har relaterade till dig och din verksamhet eller om du önskar uppdatera dem.

Kundtyp:
Primär kundtyp:
Företagsbransch:
Leverans:
Medlem av inköpskedja: