Teknik i harmoni med miljön

Epson förstår att företagen placerar driftsäkerhet och påverkan på miljön högst upp på sina listor när man väljer teknik. Därför anstränger vi oss för att skapa innovativa produkter som är tillförlitliga, återvinningsbara och energisnåla. Detta åtagande att minska den miljömässiga påverkan av våra produkter sträcker sig över alla livscykelns skeden.

Epson utvecklar ständigt nya sätt att uppfylla miljöstandarder, och vår forskning och utveckling gör att vi kan leverera innovativ precisionsteknik med flera energibesparande funktioner. Detta betyder att du inte behöver att välja mellan en bättre planet och nettofördelar för just ditt företag.

© Jasper Gibson

© Jasper Gibson

Värmefri teknik


Det är ett erkänt faktum att vi står inför en global klimatkris. Om vi inte ändrar vårt sätt att leva kommer vi snart att se drastiska förändringar i planetens ekosystem. En av de saker vi kan förändra är hur vi konsumerar energi.

Förbränning av fossila bränslen för att skapa el producerar stora mängder CO2. Som företag och individer måste vi nu agera för att spara energi och börja använda förnybara energikällor. Att välja ett hållbart alternativ är inte ett val, det är ett måste.

Vi behöver helt enkelt: TURN DOWN THE HEAT. Att växla till värmefri teknik för låg energiförbrukning är en av de saker vi kan göra. Även små förändringar kan göra en stor skillnad i slutändan. Om alla på jorden gör en liten förändring har det tillsammans en enorm positiv inverkan. Om vi alla tar ett steg i taget kan vi tillsammans förändra historien.

© Jasper Gibson

© Jasper Gibson

SKRU NED FOR VARMEN


Epson och National Geographic har ingått ett samarbete för att öka medvetenheten om hur värmebevaring är ett bra sätt att minimera vår miljöpåverkan. I den här korta videon förklarar Katey Walter Anthony från National Geographic hur värme förstör permafrosten: ”Att inte öka uppvärmningen är ett av de bästa sätten att minimera vår miljöpåverkan. Om du väljer värmefri teknik för att sänka energiförbrukningen minskar utsläppen av växthusgaser, vilket hjälper oss att sakta ner upptinandet av permafrosten i Arktis.”


Fördelar med värmefri teknik

Öka produktiviteten och minska miljöpåverkan utan kompromisser.


Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar

Epsons värmefria teknik förbrukar upp till 83 % mindre energi, eftersom den inte använder värme för att komma igång. Eftersom bläckstråleskrivare inte har någon fixeringsenhet att värma minskar energiförbrukningen betydligt.

Färre utbytesdelar, mindre miljöpåverkan

Laserskrivare har vanligtvis fler förbrukningsartiklar och kräver i många fall regelbundet byte av trumma, överföringsenhet och fixeringsenhet. Tack vare den värmefria tekniken producerar våra bläckstråleskrivare upp till 96 % färre förbrukningsvaror jämfört med laserskrivare.

Spara tid med konsekvent höga utskriftshastigheter

Med Epsons värmefria teknik behöver skrivaren inte värmas upp när den slås på eller startas från viloläget. Detta innebär att den börjar skriva ut omedelbart, vilket gör den upp till 50 % snabbare från redo-läget jämfört med laserskrivare.

Färre ingrepp ökar produktiviteten

Den värmefria konstruktionen hos Epsons bläckstråleskrivare innebär att det finns färre delar som kan gå sönder, vilket minskar antalet ingrepp som krävs.