Det allra bästa för miljön

"Hållbarhet är vårt mål."

Långt innan framväxten av de många eko-standarderna och miljömärkena, visade STAEDTLER redan ett företagsansvar:

Användningen av innovativ teknik, gör det möjligt för ett mångårigt företag som oss, att kontinuerligt förbättra effektiviteten i våra processer och öka livstiden för många av våra produkter. Och resultatet är produktens livslängd, vilket i sin tur skyddar miljön.

 

Råvaror används ansvarsfullt

Tillverkad av återvunnet trä


Tack vare STAEDTLERs exceptionella tillverkningsteknik behöver vi inte hela träskivor för att producera pennor. Vi återvinner även de minsta biprodukter som uppstår från såg- och hyvlingsprocesser inom träindustrin.

Denna procedur sparar träd och ger trärester ett nytt liv som högkvalitativa STAEDTLER-pennor.

  • Inga färdiga träskivor behövs jämfört med vanliga produktionsprocesser, användning av redan uppkomna biprodukter i träproduktion.
  • STAEDTLERs produktionsmetod minskar träavfallet avsevärt jämfört med traditionella produktionsmetoder.
  • Återvinning av råvarurester, förhindrar att de bränns eller slängs.
  • Certifierat trä: Det återvunna träet kommer huvudsakligen från tyska, PEFC-certifierade skogar som sköts på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
  • Korta leveransvägar: „Made in Germany“