Dokumentförstörare


För dokumentförstörare finns sju olika säkerhetsklasser att känna till,
nedan beskriver vi dem i korthet:

Klass 1 – 3  Papperet strimlas
Klass 4 – 6  
Crosscut (dok. strimlas och skärs av i kortare bitar).
                 
    Ju högre säkerhetsklass desto smalare/kortare, strimlor/spån.
Klass 7        
Detta är absolut högsta säkerhetsklass

Användningsområden – säkerhetsklasser (1-7):


1.   Publika dokument
Kampanjblad, kataloger, broschyrer etc.
2.   Interna dokument
Internkommunikationsmaterial.
3.   Data
Konfidentiella data där högre säkerhet krävs än klass 1 och 2 t.ex.
försäljningsrapporter, skattehandlingar, orderinformation med adressdata etc.

4.   Data
Känslig och konfidentiell data där ytterligare säkerhet krävs än klass 1 - 3 t.ex. Sjukjournaler, Personuppgifter, Betalinformation, Avtal etc.
5.   Data
Fundamentalt känslig information t.ex. Patent, Strategisk och analytisk information, Konstruktionsritningar/Blue Print etc.
6.   Data
När extremt hög säkerhet krävs. Politiska dokument, Sjukhusdokument och annan extra känslig data.
7.   Data
Strictly Confidential - används av bl.a. Amerikanska militären, Secret Service etc. Används sällan i Sverige i dagsläget.

Datamedia enl. DIN 66399
Denna standard delar in olika datamedia i 7 kategorier med information om dessa format.

För mer information, vänligen läs här.