Skrivarkonfigurering - ”Gröna Knappen”

Konfigurering av skrivare innebär att Ni som återförsäljare kan erbjuda installation av förinstallerad och testad skrivare på plats hos kund. Dessutom erbjuds snabbutbildning av enklare skrivarfunktioner vid leverans samt hur kund skall byta förbrukning eller liknande. Vi kan även ombesörja borttagning av emballage, retur och återvinning av gamla skrivare.
 - Helt enkelt det som kallas för ”Gröna Knappen”.

 

Vid beställning av förinstallation ska nedan göras i samband med beställning av den skrivare som ska konfigureras.                          

  • Ni väljer typ av konfigurering beroende på vart i Sverige skrivaren ska levereras samt vilken/vilka tjänster som önskas → VÄLJ HÄR                        

  • Vid beställning ska även konfigureringsdokument fyllas i → LADDA NER HÄR och skickas till config@despec.se

 

Vid frågor kontakta: Thomas von Wowern på tel. 08 449 59 14 eller maila till config@despec.se